uvod
 

Az osztrák-magyar kiegyezés

Az osztrák-magyar kiegyezés

A fejezet bemutatása
A szabadságharc leverését kemény megtorlás követte. Ennek ellenére egyértelmű volt, hogy a Habsburg-háznak és a magyar politika fő képviselőinek egyezményt kell kötniük. Ez 1867-ben meg is történt. A kiegyezéshez vezető utat írja le ez a fejezet.

Haynau rémuralma (1849-1850)
"Én vagyok az az ember, aki rendet fogok teremteni. Nyugodt lelkiismerettel lövetek agyon százakat is, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az egyetlen mód, intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak"  mondta Haynau a magyar forradalom leverése után.
Haynau parancsára Magyarországon 600 halálos ítéletet hoztak, amelyből 140-et 1850-ig végre is hajtottak. Kivégezték Aradon a 13 honvédtábornokot, Pesten gróf Batthyány Lajost, majd Kazinczy Lajos tábornokot is.
Mivel a kivégzések ártottak a bécsi udvarnak és nagy volt a nemzetközi nyomás, Ferenc József nyugdíjaztatta Haynaut, ezzel a rémuralom végetért. 

Emléktábla Londonban, azon a helyen, ahol Haynaut az "osztrák mészárost" és kísérőit megverték a sörgyári munkások.
Párosítsd össze a képeket!
Število poskusov: