uvod
 

A magyar nemzeti mozgalom kezdete

A magyar nemzeti mozgalom kezdete
Bevezető
A 18. század első felében jelentős társadalm, politikai és gazdasági változások történtek. Új elképzelések születtek az állam kormányzásáról és a lakosság életszínvonalának javításáról. Számos államban nemzeti mozgalmak alakultak ki. Hogyan történt ez Magyarországon? Ezt ebben a fejezetben tudhatod meg.
A Habsburg monarchia
Monarchia: A monarchia azon államformák gyűjtőfogalma, ahol az uralmat egy személy gyakorolja (a monarcha), aki hatalmát örökléssel szerzi és haláláig uralkodik.

Abszolutizmus: az uralkodó korlátlan hatalma


A Habsburg-uralmat a rendek ellensúlyozták a Magyar Királyságban.

Egészítsd ki a szöveget a megadott szavakkal!