jedro
 

Mesterséges rendszer

A világon több mint 1080 millió faj él, ebből ma körülbelül 1,7 millió fajt ismerünk.

 

   Carl Linné (17071778) svéd természettudós legfőbb célja az élőlények rendszerezésének megalkotása   

   volt. Rendszerében az élőlényeket a növények és az állatok országára különítette el. Linné önkényesen 

   kiválasztott tulajdonságok szerint csoportosította az élőlényeket.

  Az ilyen rendszerezést mesterséges rendszernek/umetni sistem nevezzük. Az ő nevéhez fűződik a

   kettős nevezéktan szabályainak a megalkotása/dvojno poimenovanje is.

 

LATIN NÉV: Amanita muscaria (= galóca légyölő)

                                                                                       

                                                                          nemzetségnév                fajnév

                                                                           rodovno ime               vrstno ime
                                                               A magyar nyelvben fordítva használjuk:
                                                                                     légyölő galóca