A Bach-korszak ideje

A Bach-korszak ideje
Magyarországot 1850 és 1859 között Alexander Bach birodalmi belügyminiszter irányította. Ezt az időszakot a történelemben Bach-rendszernek nevezzünk. Magyarország továbbra is a Habsburg Birodalom része volt, nem pedig önálló ország.

Dr. Alexander von Bach báró 

Az országot kisebb területekre osztották, ezzel is akadályozták a közigazgatási egységét. A polgári önigazgatást osztrák hivatalnokok ("Bach-huszárok") vezették, a hivatalos nyelv pedig újra a német lett.

"Bach-huszárok" magyaros ruhában

Az ország „rendjére" az osztrák katonaság és rendőrség ügyelt. A polgári és katonai kormányzás Albrecht (Albert) főherceg kezében volt. Ő magyarellenességéről volt nevezetes. A bécsi udvar törekedett a magyar politikus megnyerésére, de ilyen körülmények között ez lehetetlen volt.
Habsburg Albert osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg

 
Kösd össze a bal oszlopban lévő képeket a jobb oszlopban megadott nevekkel!