uvod
 

Az Európai Unió

Az Európai Unió
Az Európai Unió egyedülálló gazdasági és politikai partnerség, mely 28 európai ország között jött létre. Tagországainak összterülete a kontinens nagy részét magában foglalja.
Az EU a második világháború után jött létre. Az integráció első lépései a gazdasági együttműködés megerősítésére irányultak abból a megfontolásból, hogy az egymással kereskedelmet folytató országok között kialakuló gazdasági egymásrautaltság csökkenti az esetleges konfliktusok kirobbanásának valószínűségét. Ennek eredményeként 1958-ban megalakult az Európai Gazdasági Közösség (EGK). A gazdasági együttműködés kezdetben hat ország - Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország - között bontakozott ki. Azóta létrejött a hatalmas egységes piac, melynek kiépítése napjainkban is folytatódik, hogy a benne rejlő lehetőségeket a lehető legjobban kamatoztatni lehessen.

Java Applet
Igaz vagy hamis?