viri
 

Tartalom

Avtor: Borut Šantak
Urednik: Borut Šantak
Predmet: Madžarščina kot drugi jezik 1-4
Naslov: Egészséges életmód
Število ur na projektu: 15
Št. ur e-gradiva: 2 učni uri