uvod
 

Vendéglátás

Vendéglátás
»Akármilyen kedves vendég, három napig untig elég!«

A vendég, vagyis a családhoz vagy házhoz látogatóba érkező rokon, barát, ismerős megítélése - különösen, ha váratlanul, hivatlanul érkezett - régen se volt egyértelműen pozitív.
A néphiedelemben kialalult vendéghárító praktikák mellett erről tanúskodnak az ismert közmondásaink is: »Akármilyen kedves vendég, három napig untig elég.« Ez a közmondás pédául azt jelenti, hogy idővel a legkedvesebb látogató is terhessé válik vendéglátói számára. Egy másik közmondás így szól: »Hívatlan vendégnek az ajtó mögött a helye.« Tehát, ha valakit nem hívtak meg, akkor az ne tolakodjon a társaságba.
A vendégek érkezésével, váratlan megjelenésével kapcsolatos, látogató jöttét előrejelző babonás hiedelmek világszerte elterjedtek.
A törökök vendég érkezésére következtetnek, ha olyan kisgyereket látnak, aki lehajolva hátranéz a lábai között. A világon szinte mindenhol ismert hiedelem az, ha valaki beveri a könyökét, ahhoz váratlan vendég jön. Ha azonban az ember azonnal megfogja a beütött könyökét, akkor a látogatás elmarad. Bizonyos nemzeteknél viszont úgy tartják, ha az ember megfogja a megütött könyökét, akkor váratlan és nem kívánatos vendég érkezik. Az ember korgó gyomra is vendég érkezését jelezheti előre.
Ha véletlenül rálépnek a szobában fekvő macska farkára, váratlan vendég érkezik, de az is hívatlan látogató érkezését jelzi, ha a macska mosakszik, és felpúposítja a hátát. Ha a fülét vakarja, előkelő lesz a vendég, ha viszont a hátsó lábát hosszan elnyújtja, mérges vendég jön, bottal a kezében. Ha a macska a küszöbön mosakodik, pap jön látogatóba, ha viszont egy macska a lakás szalonjában a pofáját és a mancsait tisztogatja, hamarosan vendég érkezik a házhoz.
Aki azt szeretné, hogy vendége soha se jöjjön vissza, miután elment, szórjon sóból egy keresztet a padlóra, monjda egy luisianai hiedelem. Ugyanakkor az Újszövetségben Pál apostol így ír: »Ne feledkezzetek meg a vendégszeretetről, hisz ilyen módon némelyek tudtuk nélkül angyalokat láttak vendégül.« (Zsid 13,2). Gracián y Morales Baltasar, spanyol filozófus és író aforizmájában pedig arra biztat, hogy »Érkezz várt vendégként, és szívesen fognak látni.«
És ha vendégségbe megyünk, gondoljunk arra, hogy vendéglátóinknak nem kevés fáradság az, hogy bennünket fogadnak.
Így megszívlelendő a közmondás is: »Akármilyen kedves vendég, három napig untig elég.«