uvod
 

Rokoni kapcsolatok

Én és a családom – Rokoni kapcsolatok
A rokonsági fokok és kapcsolatok az európai (nyugati) típusú társadalmakban általában az alábbiak szerint alakulnak.
Vérrokonság
• Egyenes ági:
• szülői rokonság (felmenői ág - apai ág, anyai ág): 
  1. fok: szülő: apa, anya (valakinek az apja, anyja; édesapa, édesanya; bizalmas: apu - valaki apukája, anyu - valaki anyukája; saját szülők vonatkozásában: apuci, anyuci; erdélyi szociolektusokban: mámá, tátá rövid 'á' hangzókkal. IPA: /ˈmama/; /ˈtata/)
  2. fok: nagyszülő: nagyapa, nagyanya (bizalmas: nagypapa, papa, papi; erdélyi szociolektusokban: tata; nagymama, mama, mami, nagyi)
  3. fok: dédszülő: dédapa, dédanya (bizalmas: dédpapa, dédmama, dédi)
  4. fok: ükszülő: ükapa, ükanya (bizalmas: ükpapa, ükmama)
  5. fok: szépszülő: szépapa, szépanya (bizalmas: széppapa, szépmama)
  6. foktól: ős, előd vagy felmenő: ősapa, ősanya
• leszármazási rokonság (lemenői ág):
  1. fok: gyerek: fiúgyerek, lánygyerek (valakinek a gyereke - fia, lánya)
  2. fok: unoka: fiúunoka, lányunoka
  3. fok: dédunoka: fiúdédunoka, lánydédunoka
  4. fok: ükunoka: fiúükunoka, lányükunoka
  5. fok: szépunoka: fiúszépunoka, lányszépunoka
  6. foktól: leszármazott, utód vagy lemenő: fiúutód, lányutód; fiúleszármazott, lányleszármazott